×

×

Werkinzicht welkome aanvulling op grensinformatiestructuur

29-04-2021

Grensinfo.nl kent een half miljoen unieke bezoekers per jaar die zich oriënteren op wonen, werken, studeren en ondernemen over de grens in Nederland, Duitsland en België. “Graag verwijzen we ze straks ook naar Werkinzicht output, voor een beter en completer plaatje van hun carrièremogelijkheden in buurlanden”, vertelt Kees Martens, manager bij SVB. “Er is behoefte aan laagdrempelig beschikbare arbeidsmarktdata, in aanvulling op de bestaande grensinformatiestructuur.” 

De afgelopen jaren hebben de Nederlandse overheid en grensregio’s samen geïnvesteerd in een grensinformatiestructuur die helpt om economische kansen in grensregio’s beter te benutten. Resultaat is onder andere het digitale grensinfo.nl dat inzoomt op fiscale, sociale en praktische zaken. De structuur bestaat verder uit fysieke grensinfopunten in verschillende gemeenten en grensregio’s en bij VDAB in België. Dit zijn kantoortjes waar je zo binnen kunt lopen met vragen. Krijg je met specifieke, complexere zaken te maken, dan kun je terecht bij de specialisten van de bureaus Duitse en Belgische zaken en staat het team GWO (grensoverschrijdend werken en ondernemen) klaar van de Nederlandse belastingdienst.

Baan vaak insteek voor oversteek
Martens managet de bureaus Duitse en Belgische Zaken die naast hun tweedelijns functie de grensinfopunten met expertise ondersteunen. De vraag naar informatie is groot. “Alleen al grensinfo.nl wordt een half miljoen keer per jaar geraadpleegd. De meeste geïnteresseerden verkennen in eerste instantie mogelijkheden voor een baan in naburige grensgebieden. Als werkzoekende of om zich verder te kunnen ontplooien binnen de eigen branche. Vervolgens zijn ze dan benieuwd hoe het zit op het gebied van fiscaliteit, sociale zekerheid en dergelijke. Het totaalpakket bepaalt uiteindelijk of ze wel of niet de stap over de grens zetten.”

Snel een goed beeld
Om mensen niet onnodig weer te laten afhaken, is het belangrijk om inzicht te bieden in hoe je in een ander land zo makkelijk mogelijk aan de slag kan in een bepaald beroep, maakt Martens duidelijk. “Nu is er vaak nog te veel onduidelijk. Bijvoorbeeld omdat een timmerman in het Vlaams schrijnwerker heet. Of het is de vraag wat je diploma in het buitenland waard is. Moet je misschien aanvullende kennis of vaardigheden opdoen?” Wat dat betreft kijkt hij uit naar wat Werkinzicht gaat opleveren. “Ik hoop dat Werkinzicht ver komt met het ontsluiten van laagdrempelige informatie die werkzoekenden snel een goed beeld geeft van kansen die er liggen. Op functieniveau. En als het kan ook op competentieniveau. Een lastige opgave, maar zeer de moeite waard om als ambitie overeind te houden.”

Link naar Werkinzicht
Martens pleit niet voor het onder één dak brengen van informatie vanuit de grensinfostructuur en arbeidsmarktinformatie zoals vanuit Werkinzicht. “Dat is niet nodig, zolang het maar allemaal makkelijk te vinden is. Werkinzicht helpen we graag bij doelgroepgerichte promotie van beschikbare data. En dan is grensinfo.nl een mooi kanaal, waar uiteraard een duidelijke link naar Werkinzicht data op komt te staan!”