×

×

Het waarom en hoe van Werkinzicht

Aan beide zijden van de Vlaams-Nederlandse grens functioneert de arbeidsmarkt minder efficiënt dan zou kunnen. Dat komt onder andere omdat arbeidsmarktinformatie in zowel Zuid-Nederland als Vlaanderen ophoudt bij de grens. Een gemiste kans. Want zicht op vraag en aanbod in de grensoverschrijdende arbeidsmarkt, dus ook in het nabije buurland, biedt meer mogelijkheden: voor het vinden van een baan of van personeel, en voor een succesvolle rol van arbeidsbemiddelaars, opleiders en beleidmakers.

Het project Werkinzicht wil deze mogelijkheden ontsluiten. Dat met gedetailleerde, helder gepresenteerde informatie die prikkelt tot actie en daadwerkelijk grensoverschrijdend beweging op gang brengt. Werkinzicht gaat daarbij nog een stap verder dan vergelijkbare, lopende dataprojecten in Nederlands-Duitse grensregio’s. Namelijk: met een beoogde koppeling van vacaturebeschrijvingen en profielen op het niveau van - gevraagde en geboden - competenties. Dit vereist state-of-the-art analysetechnieken en Big Data methodologie. Het plan is om de te ontwikkelen classificatie van competenties en samenhangende data, open source beschikbaar te stellen.

Werkinzicht bouwt voort op een pilotproject, uitgevoerd door het Steunpunt Werk en het CBS. Hierin zijn arbeidsmarktgegevens over de grensregio Vlaanderen-Nederland bijeen gebracht. Denk aan indicatoren met betrekking tot de structuur van de arbeidsmarkt, de bevolking en de twee grenseconomieën. Klik hier voor de publicatie.