×

×

Het groeiende ecosysteem van Competent

25-06-2019

Competentiesysteem Competent van VDAB geldt in Vlaanderen als gemeenschappelijke taal op de arbeidsmarkt. Grote kans dat het ook in Nederland ‘de Gouden Standaard’ wordt. Dat als ‘spin-off’ van het geschikt maken van Competent voor toepassing in grensregio Vlaanderen-Nederland door WerkInzicht. Reden om tijdens de midterm conferentie van WerkInzicht, 13 juni in Eindhoven, Competent nog eens extra te belichten. In dit artikel een weergave van die presentatie. 

Vraag en aanbod op de arbeidsmarkt matchen op basis van beschikbare en benodigde competenties, in plaats van op de klassieke manier met diploma’s centraal; Vansina verduidelijkt de voordelen daarvan aan de hand van een mindere Vlaamse economische episode: de sluiting van Ford Genk. “Een klap voor de automotive sector. Voor de werknemers die daar hun baan kwijt raakten, was er binnen de regio geen zelfde job beschikbaar. Maar breng je in zo’n situatie competenties van mensen in kaart, dan helpt dat om hen in een andere bedrijfstak aan de slag te krijgen. Je kunt dan een concreet advies geven. En competenties waar nodig bijspijkeren met maatwerkopleidingen gericht op een snelle, effectieve switch.”

Fel geïnvesteerd
Competent vertaalt cv’s en vacatures in competenties, eenvoudig door die te uploaden als tekstdocument. Deze gebruiksvriendelijkheid is de verdienste van VDAB, dat vertrok vanuit een Franse verzameling beroepsomschrijvingen en die ombouwde tot een hanteerbare standaard inclusief operationeel systeem. “Daar hebben we fel in geïnvesteerd.” En het resultaat was er naar: een uitrol over heel België volgde en zelfs private spelers gingen ermee aan de slag.

Scherper zicht
“Als overheidsorganisatie hebben we met Competent echt iets te bieden aan private organisaties. Randstad België integreerde Competent in haar systemen en innovatieve bedrijfjes zoals Twegos en Kazi maakten er gebruik van bij het ontwikkelen van hun apps.” Voor het onderwijs in Vlaanderen is Competent het vertrekpunt met betrekking tot kwalificaties waarover iemand na een beroepsopleiding moet beschikken. “Het is de ambitie van VDAB dat, wanneer een schoolverlater zich in de toekomst inschrijft als werkzoekende, we zo onmiddellijk zijn competenties al kennen.” Kortom, gaandeweg breidt het Competent netwerk uit. “Het is een groeiend ecosysteem dat steeds scherper zicht biedt op de arbeidsmarkt.”

Grenzen doorbreken
VDAB hoopt dat Competent ook in Nederland de standaard wordt. “Van begin af aan was het onze bedoeling om het toepassingsgebied zo groot mogelijk te maken en landsgrenzen te doorbreken. Hoe meer gebruikers en nieuwe toepassingen, hoe rijker het ecosysteem, hoe meer feedback dat oplevert en hoe beter je de standaard kunt krijgen. En hoe makkelijker het wordt om de juiste job of kandidaat te vinden.”

Nederlandse versie
Malta heeft Competent geadopteerd in een Engelstalige variant. En Zwitserland toont interesse, geeft Vansina aan. Ondertussen ligt een oversteek naar buurland en taalgenoot Nederland het meest voor de hand. “Om te beginnen is er geen grote vertaalslag nodig. Je kunt volstaan met het hier en daar aanpassen van taalgebruik en van de omschrijving van competenties. Dan gaat het vooral om de naamgeving van beroepen en beroepen met een belangrijk wetgevend kader, zoals binnen de zorg en de bewakingssector. Mooi is verder dat WerkInzicht al een versie oplevert voor grensregio Vlaanderen-Nederland. Daarmee is de stap naar de rest van Nederland helemaal klein.” Het UWV is groot voorstander om Competent in Nederland verder te implementeren.