×

×

Competentietaal voor Nederland in zicht

29-11-2019

Product- en dienstontwikkeling in Nederland rond een meer op skills georiënteerde arbeidsmarkt neemt een vlucht. Wat nog ontbreekt is een gemeenschappelijke competentietaal om informatie vergelijkbaar en uitwisselbaar te maken. Werkinzicht biedt uitkomst met de oplevering in 2020 van een open source toepasbare competentiestandaard. Projectpartner UWV is straks graag een grote gebruiker en promotor van het instrument. “We willen samenwerken met en leren van iedereen die ermee aan de slag gaat”, aldus Wouter van Dam, senior arbeidsmarktadviseur bij UWV.

Naast arbeidsmarktinformatie op het niveau van competenties voor grensregio Vlaanderen-Nederland, levert Werkinzicht een voor de hele Nederlandse arbeidsmarkt waardevolle competentiestandaard op. De basis vormt het Vlaamse systeem Competent van VDAB dat in projectverband wordt aangepast naar een Nederlandse versie: Competent-NL. Verschillende skills-samenwerkingsverbanden in Nederland zijn hier inmiddels op aangehaakt en leveren input vanuit gebruikerswensen in de praktijk, waaronder House of Skills Amsterdam, regio Rotterdam en Passport4Work uit Eindhoven.

Mismatch interessanter dan match
“Nederland telt inmiddels al meer dan 70 arbeidsmarktinitiatieven op het gebied van competenties”, weet Van Dam. “Hartstikke mooi dat we die kant op gaan. Want arbeidsmarktinformatie op beroepsniveau is te grofmazig. Breng je verfijning aan in termen van vakvaardigheden en gedragsvaardigheden dan zie je bijvoorbeeld goed of en hoe je iemand naar ander werk kunt begeleiden. Interessanter dan de match, is de mismatch: waar zit het ‘gat’? De broodnodige vervolgstap nu, is eenheid scheppen in competentieland met een gezamenlijke competentietaal, zodat iedereen die eigen analyses maakt ook resultaten kan delen en kan samenwerken. Over projecten en regio’s heen.”

Community of Practice
Zoals het Vlaamse Competent is geadapteerd door publieke en private dienstverleners op de Vlaamse arbeidsmarkt, hoopt en verwacht Van Dam dat CompetentNL breed aanslaat in Nederland. “Als verbindende factor die individuele initiatieven meer reikwijdte en impact geeft. De kracht van Competent-NL is bovendien dat het instrument niet topdown gebracht wordt. Toekomstige gebruikers vanuit overheid, onderwijs en arbeidsmarkt, van zowel landelijke als regionale organisaties, worden betrokken bij de ontwikkeling. Een Community of Practice. Onder andere afgevaardigden van House of Skills Amsterdam, Brainport Network en Passport4Work Eindhoven reviewen momenteel een eerste door Werkinzicht opgesteld model, met trouwens hoopgevende bevindingen. Verloopt alles volgens planning, dan is er eind dit jaar een eerste versie en is het volgend jaar de beurt aan een nog veel grotere Community of Practice om de bruikbaarheid te toetsen.”

Hackaton
Competent-NL zal na volgend jaar beschikbaar komen. Ook UWV wil haar eigen dienstverlening verder op competenties inrichten. “Competent-NL is met nadruk een open source systeem en we willen eraan bijdragen dat het ook zo functioneert door de verbinding te zoeken met andere spelers op de arbeidsmarkt, zowel met de publieke als de private markt. Brainstormideeën wat dat betreft zijn het wellicht in het leven roepen van een soort Community of Practice voor ontwikkelaars van apps voor matching of loopbaanoriëntatie. Of het organiseren van een AI bijeenkomst bijvoorbeeld, een soort Hackaton, waar we deelnemers uitdagen om op basis van data Competent-NL verder te verrijken. Als UWV kunnen we daarvan leren. Het kan ons helpen versneld inzichten te verbeteren en vernieuwen. Maar het belangrijkste doel is dat er eenheid ontstaat in een gemeenschappelijke competentietaal voor de hele Nederlandse arbeidsmarkt die informatie vergelijkbaar en uitwisselbaar maakt.”