×

×

Werkinzicht legt basis voor grensoverschrijdende governance

14-07-2021

Head of Unit bij de Europese Commissie Pascal Boijmans, ‘baas’ van de huidige 53 Interreg programma’s, laat graag zijn licht schijnen op het belang van Werkinzicht als grensoverschrijdend dataproject. “De brede krachtenbundeling binnen Werkinzicht rond Belgische en Nederlandse arbeidsmarktdata sorteert voor op het op Europees niveau beschikbaar maken van relevante, vergelijkbare data, nodig voor grensoverschrijdende governance.” Het grootste deel van de Interreg projecten - waaronder Werkinzicht - heeft betrekking op grensregio’s en dat is niet voor niets, legt Boijmans uit. “Grensregio’s zijn verre van een marginaal thema. Samen beslaan ze 40% van het Europese grondgebied, waar 30% van de Europese bevolking eveneens 30% van het Europees Nationaal Product bij elkaar verdient.”

Een miljoen banen extra
Interreg loopt nu 30 jaar. “Inmiddels is veel geïnvesteerd in grensoverschrijdende projecten met een concreet, infrastructureel karakter. Van fietspaden tot allianties van bedrijven. Dat is mooi. Maar daarnaast vragen administratieve, juridische en institutionele hindernissen meer en meer om aandacht. Uit een studie weten we: twintig procent minder van dit soort belemmeringen is goed voor een toename van twee procent van het Bruto Nationaal Product in Europese grensregio’s en in heel Europa voor een miljoen banen extra.”

Grensoverschrijdende governance
Het antwoord hierop luidt: “Grensoverschrijdende governance. Door het op cruciale punten aanpakken van rompslomp en mismatching in de dagelijkse sfeer. Neem het verkleinen van problematische verschillen op het gebied van sociale zekerheid en belastingwetgeving bij wonen in het ene, en werken in het andere land. Of denk aan betere afstemming van scholingsprogramma’s op de vraag in een grensregio en scholen samen laten optrekken qua curricula.”

Feitelijke informatie
De E.C. maakt daar nadrukkelijk werk van in de nieuwe programmaperiode van Interreg. “Grensoverschrijdende governance is een belangrijk nieuw thema. En in dat kader geldt Werkinzicht als nuttig voorstadium. De dichtbevolkte, economisch waardevolle Belgisch/Nederlandse regio kent relatief al veel interactie over de grens. Problemen daarbij kom je dan des te eerder tegen. En daar begint governance: met inzicht in waar het echt knelt. Het liefst op basis van harde data, want intuïtieve analyses kunnen bedrieglijk zijn. Werkinzicht haalt benodigde feitelijke informatie boven water. Bijvoorbeeld over het forensenverkeer: hoeveel mensen in België hebben een baan in Nederland en andersom?”

Data Europees organiseren
Uiteindelijk is het de bedoeling om voor de gehele EU tot vergelijkbare data te komen. “Met betrekking tot grenspendelaars en andere belangrijke indicatoren. Wat dat betreft moeten we selectief zijn, gezien kosten en de lastige organisatie ervan in Europees verband. Je kunt niet over van alles en nog wat data verzamelen en actueel houden. Maar dat er veel kan, laat een project als Werkinzicht alvast zien. Het is positief dat uiteenlopende organisaties, die direct of indirect te maken hebben met de arbeidsmarkt, met vereende krachten kans zien om over twee landen en tal van bronnen versnipperde informatie samen te brengen en inzichtelijk te maken.”

E.C. rapport deze zomer
Meer over grensoverschrijdende governance als nieuw thema is te lezen in een rapport dat de Europese Commissie deze zomer vaststelt. “Het is een update van de Europese communicatie in 2017: Boosting growth and cohesion in EU Border Regions. We maken een soort momentopname: wat is er de afgelopen 3,5 jaar bereikt? Wat hebben we geleerd van de coronapandemie? En wat betekent dat voor de invulling van toekomstige programma’s? In het rapport vind je onder andere terug hoe het inbedden van grensoverschrijdende governance vereist dat we aan de slag gaan met de ontwikkeling van betere data en statistieken. Meer projecten naar model van Werkinzicht maken hun opwachting!”