×

×

Van data naar actie in Maasmechelen

10-02-2021

“Lange tijd ontbrak een juist totaalbeeld van de lokale arbeidsmarktsituatie, om te beginnen omdat we geen precies zicht hadden op het aantal inwoners dat in Nederland werkt”, vertelt schepen (wethouder) Mustafa Uzun van Maasmechelen. Hij heeft onder andere tewerkstelling in zijn portefeuille. “Fijn dat we nu beschikken over grenspendeldata vanuit Werkinzicht.” Graag geeft hij voorbeelden van hoe de informatie van pas komt. Mooi is: Maasmechelen zet data snel om in actie. 

Het Belgisch Limburgse Maasmechelen ligt tegen Nederlands Limburg aan. Behalve een grensgemeente, is het een ex-mijngemeente die zoals andere plaatsen in de voormalige mijnstreek nog altijd kampt met een bovengemiddelde, structurele werkloosheid. “De Vlaamse regering streeft naar een werkzaamheidsgraad van tenminste 80%. Wij halen dat niet. Maar de cijfers zijn alvast rooskleuriger nu we burgers kunnen meetellen die in Nederland werken.”

Uitgaande grenspendel
Uitgaande grenspendeldata laten zien: in 2018 wonen in Maasmechelen 31,8 duizend personen van 15 jaar en ouder. Daarvan werkt 5,6 procent in Nederland. Dat zijn bijna 1800 pendelaars, waarvan twee op de vijf de Nederlandse nationaliteit heeft. Ofwel: ruim drie op de vijf is Belgisch. De meeste pendelaars werken vlak over de grens in Sittard-Geleen (140). Verder werken er veel in Maastricht (130) en Heerlen (140) en in de gemeenten Beek (50) en Stein (40) net over de grens .

Reorganisatie
“De grenspendel is substantieel. Alle reden om voortdurend kansen en bedreigingen op de nabije Nederlandse arbeidsmarkt in de gaten te houden. Via het portaal Grensdata kunnen we nu intensiever en nauwkeuriger monitoren dan voorheen. Stel, in Heerlen vindt ergens een grote reorganisatie plaats. Dan is meteen duidelijk: dat raakt mogelijk de nodige Maasmechelaars, waarop we de dienst tewerkstelling en VDAB in stelling brengen.”

Zaterdagmarkt
Actiegerichtheid kenmerkt Maasmechelen. Uzun haalt een actie aan uit het verleden over de Belgisch/Nederlandse grens: een grootscheepse campagne rond de sluiting van Ford in Genk, in 2014, die de Maasmechelse beroepsbevolking enorm trof. “We hebben toen alles op alles gezet om werkloos geworden mensen onder te brengen bij Nedcar in Born, waar op dat moment vacatures waren. Onder andere met stands op de zaterdagmarkt informeerden we iedereen over de mogelijkheden in Nederland.”

Corona
Een actuele kwestie met mogelijk bovengemiddelde impact op Maasmechelen, vormt eventuele sluiting van de grens in verband met de COVID19-pandemie. “Gelukkig is dat tot op heden nog niet nodig gebleken, wetende dat bijna 1800 mensen noodzakelijk voor hun werk de grens over moeten.”

Anticiperen
Blij als Uzun is met de huidige grenspendelinzichten heeft hij tenslotte nog wat wensen richting toekomst. “Ik hoop dat er nog verder gedetailleerde informatie beschikbaar komt, zoals een uitsplitsing van pendelaars per bedrijfssector, scholingsniveau en type contract. Hoe meer we weten, hoe beter we kunnen anticiperen op ontwikkelingen!”