×

×

Vooruitblik Werkinzicht 2021: op naar een daverend slot!

10-02-2021

Uiteraard staat 2021, als finaal projectjaar, in het teken van een goede afronding van lopende werkzaamheden. Daarbij ligt de focus op het grensoverschrijdend in kaart brengen van vacatures en werkzoekenden. Ook zijn we begonnen met de voorbereidingen voor een grote slotconferentie op 18 november. Het belooft een mooi event te worden met dito showcases. Hopelijk in een offline setting. 

Extra data in het portaal
Waar het portaal Grensdata inmiddels volgens plan is gevuld met data over Arbeid, Bevolking, Economie en Grenspendel, hebben we nu ruimte om extra data toe te voegen. Om te beginnen bieden we graag inzicht in bewegingen van Nederlandse en Vlaamse studenten. Voor het hoger onderwijs staan reeds data klaar om in het systeem te laden.

Dashboarding op stoom
Eind vorig jaar kwam het projectonderdeel Dashboarding goed op stoom en lanceerden we de eerste dashboards, voor Arbeid en Bevolking. Voortbouwend op veelal positieve gebruikerservaringen is in februari ook het nieuwste dashboard, Grenspendel, live gegaan. Het dashboard Economie volgt zeer binnenkort.

Vergelijkbare data
Belangrijkste klus voor dit jaar is om Vlaamse en Nederlandse vacatures en profielen van werkzoekenden grensoverschrijdend in kaart te brengen. Het liefst ook door data vergelijkbaar te maken aan de hand van competenties in plaats van diploma’s. Daarbij baseren we ons op de Vlaamse Competent-classificatie. Daarnaast ontwikkelt UWV de Nederlandse variant Competent-NL die naar verwachting in een eerste versie in april beschikbaar komt. Dat biedt perspectief op nog beter vergelijkbare en toepasbare Vlaamse en Nederlandse data.

Slotconferentie
Eerste bevestigingen zijn binnen van deelname van topbestuurders uit Nederland, Vlaanderen en Brussel aan de slotconferentie op 18 november in Mechelen. Het wordt een feestelijke bijeenkomst rond door Werkinzicht ontsloten grensoverschrijdende arbeidsmarktinformatie. Toepassingen voor onder andere beleidsmakers komen in de schijnwerpers. Ook is er aandacht voor het na 2021 waarborgen van de duurzaamheid van resultaten. Denk aan het in de lucht houden van het portaal en de dashboards. Het businessplan hiervoor is in de maak.