×

×

Werkinzicht en CompetentNL: tandem voor kar met universeel skillsgereedschap

09-12-2020

“Werkinzicht is voor CompetentNL een belangrijke driver”, vertelt Michel Peters van UWV. Hij managet de realisatie van CompetentNL: een skills standaard annex applicatie voor arbeidsbemiddeling in Nederland. UWV bouwt daarbij voort op de Vlaamse standaard Competent van VDAB zoals Werkinzicht die onderhanden heeft genomen voor toepassing in Vlaams-Nederlandse regio’s. Omgekeerd vult CompetentNL Werkinzicht aan: door straks nu nog ontbrekende Nederlandse data te genereren, nodig voor dashboarding op skillsniveau van de grensarbeidsmarkt. 

De in hoog tempo veranderende arbeidsmarkt schreeuwt om skills als leidraad voor het matchen van vraag en aanbod. Regionaal zijn er al veel skills initiatieven en volgen er meer. Helaas sluiten deze onvoldoende op elkaar aan, door het gebrek aan een gemeenschappelijke skills taal. Die is hard nodig als verbindende factor. UWV hoorde niets anders tijdens een rondgang vorig jaar door het land en pakte samen met CBS en VDAB binnen Werkinzicht de handschoen op met de ontwikkeling van CompetentNL. “Om meer samenhang in skills te scheppen voor de hele Nederlandse arbeidsmarkt.”

Vlaamse skills
Tot vertrekpunt koos UWV de standaard die aan de basis ligt van het Vlaamse matchingsysteem Competent. “Het beste vertrekpunt van standaarden wereldwijd voor Nederland, vonden we.” Van één op één overnemen is overigens geen sprake. “We zijn nog bezig met het nodige vertaalwerk, onder andere omdat de skills toewijzing aan Nederlandse beroepen anders is dan de Vlaamse toewijzing.”

Real time gebruik
Net als Competent wordt CompetentNL een standaard die met services wordt ontsloten. “We gaan voor meer dan sec een standaard waarvan je telkens weer een nieuwe versie moet downloaden en implementeren in je eigen systeem. Want dan krijg je geen brede verspreiding. Wat we voor ogen hebben, is een altijd actuele standaard met real time gebruik van de updates, via door UWV gehoste services. Open voor iedereen, inclusief commerciële dienstverleners. Alles uiteindelijk om mensen sneller en beter passend werk te kunnen bieden met een leven lang ontwikkelen van je skills.”

Hybride AI
Volledig nieuw bij CompetentNL ten opzichte van Competent is de inzet van AI voor het beheer, het actualiseren en het verrijken van de standaard. En ook daarvoor kan UWV putten uit Werkinzicht. “Werkinzicht heeft big data analyse en AI technologie in gang gezet waar we graag op door ontwikkelen. Het gaat dan nadrukkelijk om hybride AI: een combinatie van expertkennis en AI. Er komt nog flink wat onderzoek bij kijken om het gewenste, geavanceerde niveau te bereiken, maar daar hebben we onze tanden in gezet.”

Community of Practice
In de loop van volgend jaar introduceert UWV een eerste versie van CompetentNL. “Een in grote lijnen werkende versie inclusief al de nodige AI, waar toekomstige gebruikers feedback op kunnen geven. Hun betrokkenheid is cruciaal, want voor hen doen we het allemaal. Met een ‘Community of Practice’ delen we al technische ervaringen. Vanaf nu gaan we op inhoud samenwerken. Dat gaat beter zodra er een eerste versie is. Ook zijn we dan zo ver dat we Nederlandse vacature- en werkzoekendeninformatie kunnen leveren op skillsniveau waar Werkinzicht om zit te springen voor arbeidsmarktdashboarding in grensregio’s.”

Coronawerkloosheid
Met de eerste versie verwacht Peters het verdere proces vlot te trekken. “Ik ben er heilig van overtuigd dat het, stap voor stap, een succes wordt. Het momentum ervoor is er. En de arbeidsmarkteffecten van Corona benadrukken de noodzaak alleen maar. We ervaren overal enthousiasme en bereidheid om mee te denken en te helpen. VDAB, de ontwikkelaar van Competent, is een waardevolle sparringpartner bij het vervolmaken van de standaard. En met SBB bijvoorbeeld, werken we aan een link van CompetentNL naar modulaire mbo-opleidingen, gekoppeld via skills.”

Eenheid
Sowieso trekken Werkinzicht en CompetentNL samen op. “De projecten vormen een mooi tandem. Samen brengen ze eenheid en faciliteren ze actie op een skills georiënteerde arbeidsmarkt. Over grenzen heen van Nederlandse arbeidsmarktregio’s en over de grens heen van Nederland en Vlaanderen.”